2016 Riistakolmio laskentojen perusteella metsojen, teerien, pyiden ja riekkojen määrä jatkaa vähenemistään

Riistakolmioiden varhainen laskenta, erittäin lämpimät säät ja ukkoskuurot ovat saattaneet vaikeuttaa lintujen havaitsemista.

23.7.–2.8.2016 välisenä aikana metsästäjät kiersivät 800 riistakolmiota ympäri maata ja laskivat metsäkanalinnut.

Laskentatuloksen mukaan kaikkien lajien keskitiheydet olivat tuntuvasti alle edeltäneen 10 vuoden keskiarvon, kerrotaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) tiedotteessa. Lajien yhteistiheys on monella alueella koko 28-vuotisen kolmiolaskentakauden alhaisin.…

Luken erikoistutkija Pekka Helle toteaa, että vähenemisen syynä saattaa olla osaltaan pienjyrsijäkantojen vaihtelu. Niiden äkillinen väheneminen lisää maassa pesivien lintujen pesiin ja poikasiin kohdistuvaa saalistusta.…

”Myyräkanta on ollut runsas Etelä- ja Itä-Suomessa. Sitä vastoin pohjoisessa myyrien määrä on romahtamassa edellisen vuoden huippulukemista, ja myös Keski- ja Länsi-Suomessa myyriä on ollut vähän.

Tämä on voinut vaikuttaa siihen, että pohjoisessa kanalintujen poikastuotto on ollut heikompaa kuin etelässä.”

Helle arvelee myös, että laskentojen varhainen ajankohta ja paikoin erittäin lämpimät säät ja ukkoskuurot ovat saattaneet vaikeuttaa lintujen havaitsemista kolmiolaskennoissa.

Metsoja eniten Kaakossa ja Pohjois-Karjalassa

Metson aluekohtainen keskitiheys oli jokseenkin sama kautta maan, noin 1–5 lintua neliökilometrillä. Eniten lintuja havaittiin Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa, missä keskitiheys kohosi paikoin 5–15 lintuun.

Teerikanta hieman vahvistui eteläisessä Suomessa ja pohjoisessa vastaavasti heikkeni. Korkeimman teeritiheyden alueet olivat Väli-Suomessa, Pohjanmaan-Oulun-Kainuun vyöhykkeellä. Siellä teeriä havaittiin 5–15 lintua neliökilometrillä.

Pyy väheni koko maassa, voimakkaimmin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Pyitä havaittiin etelässä neliökilometrillä 5–15 lintua, paikoin jopa yli 20 lintua. Pohjoisessa pyytiheys jäi noin 1–5 lintuun neliökilometrillä.

Riekkokanta väheni kaikkialla pohjoisessa, erityisesti Oulun ja Kainuun alueilla. Lapissa riekkotiheys oli edellisvuotisella tasolla. Yhtä alhainen riekkotiheys on viimeksi havaittu aallonpohjavuosina 2008 ja 2009.

Ylä-Lapin osalta tarkempi kuva riekkokannan tilanteesta saadaan siellä tehtävien koira-avusteisten laskentojen tuloksista.

Riistakolmio on metsäiseen maastoon sijoitettu 12 kilometrin pituinen, kolmionmuotoinen linja, joka on merkitty maastoon pysyvästi.

Laskennan tekevät pääosin metsästäjät vapaaehtoistyönä. Vuonna 2016 riistakolmioita laskettiin noin 9 600 kilometrin matkalta.

Lähde: Laskentojen perusteella metsojen, teerien, pyiden ja riekkojen määrä jatkaa vähenemistään – Maaseudun Tulevaisuus

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.