Älgjakten kortas med en månad | Svensk Jakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat att slopa februari månads jakt på älg. Man motiverar det bland annat med att älgen därmed inte utsätts för extra påfrestningar under senvintern.

Debatten om jakttider går nästan alltid het, i synnerhet gäller det jakten på älg. De senaste åren har jakttiden i södra Sverige varit satt till intervallen andra måndagen i oktober till sista februari.

I många län har man valt att utnyttja hela jakttiden, medan man i andra med stöd av jaktförordningen har avslutat jakten sista januari, bland annat i Blekinge.

Nu väljer länsstyrelsen i Jönköpings län att göra detsamma, efter ett inriktningsbeslut som tagits av länets viltförvaltningsdelegation.

Fem procent av älgarna

I en skrivelse som gått ut från länsstyrelsen skriver man att jakttiden för skötselområden och licensområden är 9 oktober 2017–31 januari 2018. För oregistrerade kalvområden gäller jakttiden 9–11 oktober.

Sedan jaktåret 2012-2013 har det i genomsnitt fällts 176 älgar årligen i februari, vilket är lika med fem procent av avskjutningen.

Länsstyrelsen rekommenderar att älgjakten koncentreras till hösten, att kalvjakten inleds omedelbart och att jägarna med det även ska kunna skjuta de älgar som tidigare fällts i februari.

Hög överlevnad

I motiveringen skriver man att beslutet innebär en mer koncentrerad älgjakt som till största del genomförs under hösten. Genom att inte jaga i februari undviks att hundar förföljer klövvilt som inte är tillåtna för jakt efter 31 januari.

Länsstyrelsen skriver:

”Därmed ges klövviltets bästa förutsättningar att snabbt komma i god kondition när vegetationsperioden börjar, vilket ger goda förutsättningar för en hög överlevnad och god reproduktionsförmåga.

Målen ska nås

I skrivelsen konstaterar länsstyrelsen att älgstammen har minskat på senare år och att den delvis är i balans med målen i älgförvaltningsplanerna. Skadorna på skogen har minskat i de förvaltningsområden som senast inventerades.

Förvaltningen inriktas nu mer på att nå kvalitetsmålen i länets älgförvaltningsplan, främst genom att minska hårt betestryck i ungskog samt förbättra älgstammens kvalitet.

Lähde: Älgjakten kortas med en månad – Svensk Jakt

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.