Simojoen Mötyskoskeen rakennettu hyvät kutualueet – kutusoraa ja poikaskiviä tuotu tonnikaupalla

Tulevan lohikesän saalismäärä on vielä arvoitus. Simojoelle saattaa olla vielä isot lohiparvet tulossa.

Simojoella käynnissä olevassa hankkeessa kunnostetaan ja parannetaan kalojen sekä muiden vesieliöstön elinympäristöjä. Tähän mennessä on kunnostettu neljä koskialuetta, Saarikoski, Kalmakoski, Kalliokoski ja Mötyskoski, jossa on tehty ylivoimaisesti suurin urakka.

Tärkeä koski tässä hankkeessa on Mötyskoski, jossa aikaisemmin on ollut hyvin pienet lohitiheydet.

Nyt kunnostuksessa olemme tehneet siellä aika isot muutokset. Olemme esimerkiksi kunnostaneet kutu- ja poikasalueita 5000 neliön alalta, hankkeen projektikoordinaattori Marko Kangas Lapin ely-keskuksesta kertoo.

Olemme parantaneet koskea lisäämällä lohenpoikasille soveltuvaa kivimateriaalia.

Veimme sinne kutusoraa 80–90 tonnia ja hieman karkeampia poikaskiviä melkein 600 tonnia. Lisäksi olemme muuttaneet hieman kosken virtaamia, siten että vettä kiertää rantojen kautta. Matala, reilusti virtaava rantavesi on lohenpoikasten elinaluetta, hän jatkaa.

Muissa koskissa on tehty paljon pienempimuotoisia kunnostustöitä lisäämällä ja parantamalla olemassa olevia kutualueita.

Elinympäristökunnostusten lisäksi hankkeessa mallinnetaan koskialueita lohen näkökulmasta sekä selvitetään muun muassa siian kutuvaelluskäyttäytymistä ja kutualuevalintoja. Saatuja tietoja hyödynnetään elinympäristökunnostuksissa.

Simojoki on Tornion- ja Kiiminkijoen ohella Suomen ainoita Perämereen laskevia jokivesistöjä, joihin Itämeren lohi nousee vielä kudulle.

Simojoen kunnostus on osa EU:n aluekehitysrahaston tukemaa, suomalaisten ja ruotsalaisten yhteishanketta, jossa tehdään työtä Perämereen laskevien jokien eteen.

Hankkeessa tehdään vesistöjen parannustöitä Suomessa ja Ruotsissa erityyppisissä vesistöissä. Suomessa parannetaan Simojoella lohen lisääntymismahdollisuuksia ja Ruotsissa moniongelmaisissa joissa vedenlaatua, Kangas kertoo.

Kangas sanoo, että lohelle näyttää tulevan tänä kesänä hyvin myöhäinen nousu. Tämän viikon keskiviikkoon mennessä Simojoen Luonnonvarakeskus Luken lohilaskurin ohi oli mennyt noin 600 lohta.

Lähde: Simojoen Mötyskoskeen rakennettu hyvät kutualueet – kutusoraa ja poikaskiviä tuotu tonnikaupalla – Lapin Kansa

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.