”Det finns lösningar på vildsvinsproblemet” | Svensk Jakt

Med stigande förundran tar jag del av gnället på för stora viltstammar, i synnerhet på vildsvinsstammens storlek i Sverige.

Det finns enkla lösningar på problemet, som tyvärr inte många verkar vara intresserade av att genomföra.

Jag läser idag ett uttalande av en företrädare för lantbruksarrendatorerna i ATL:

”Vildsvin har blivit en ödesfråga. Frågan är om vi ska ha ett reservat för de som ska jaga eller om vi ska jordbruksproduktion. Vi kan inte bli sedda över axeln igen, vi kan inte gå jägarnas och markägarnas intressen.”

Arrendator är säkert inte lätt att vara av flera orsaker, men vet man spelreglerna vid avtalets ingång – precis som man måste informera sig om i all annan näringsverksamhet – så förstår jag inte vad som är problemet.

Vill jag som markägare ha vildsvin på min mark så får arrendatorn accepter det. Arrendera inte den marken då om du har en annan uppfattning.

Förutsättningarna är ju solklara och äganderätten är fortfarande stark i Sverige. Att säga att ”vi kan inte gå jägarnas och markägarnas intresse” är både egenrättfärdigt och löjeväckande. Vem tror man att man är?

Jag äger lite mark och jag vill ha vilt i markerna. Vill du inte arrendera min mark så gör det inte då!

Inget intresse

Markägare som inte vill ha vildsvin på sina marker och inte jagar kan decimera vildsvinsstammen genom att låta intresserade jägare jaga på marken gratis, men så fungerar det inte.

Jag annonserade genom vår krets hemsida för tio år sedan att jag gratis ställde upp och beskattade vildsvinen då klagomålen var många från framför allt LRF, men på tre år fick jag inte ett svar.

Jag kan inte tolka det annorlunda än att vildsvinen inte var något problem, eller så ville man ha jakten för sig själva men klaga var man tvungen att göra utåt.

Tidskrävande nattarbete

Nedan följer några enkla åtgärder för att få slut på klagandet om vildsvinen.

Arrendator: Gör klart i kontraktet med markägaren vad han vill med sin mark och det vilda. På så sätt vet du spelreglerna och kan ingå eller avstå kontrakt!

Markägare: Du som inte själv jagar och inte vill ha vildsvin på din mark, bjud ut jakten på vildsvin gratis. Det kostar inget och blir det billigaste och effektivaste alternativet som står till buds.

Arbetet är ofta ett tidskrävande nattarbete men det finns hungriga jägare som gärna skulle utföra detta arbete. Men det kräver av dig som markägare att du är uppriktig med att du vill bli av med vildsvinen och inte att du vill ha betalt för att någon gör jobbet.

Lähde: ”Det finns lösningar på vildsvinsproblemet” – Svensk Jakt

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.