Keskustan Kärnä: Uusi metsästyslaki turvaa pohjoisen ihmisten oikeudet valtion mailla

Keskustan lappilainen kansa­ne­dus­taja, maa- ja metsä­ta­lous­va­li­o­kunnan varajäsen Mikko Kärnä on tyytyväinen valiokunnan tänään antamaan mietintöön metsäs­tys­laista.

Uusi metsästyslaki turvaa pohjoisten ihmisten vapaan metsäs­ty­soi­keuden valtion mailla, itsekin eräak­ti­vis­tina tunnettu Kärnä iloitsee.

Valiokunta kiinnitti Kärnän mukaan onnistuneesti huomiota myös metsäs­tys­mah­dol­li­suuk­sien tasapuoliseen jakaan­tu­mi­seen.

Mielestäni on tärkeää, että paik­ka­kun­ta­laisten oikeudet turvataan ensin ja katsotaan vasta sen jälkeen ulko­paik­ka­kun­ta­laisten pyyntiluvat, hän toteaa.

Uusi metsästyslaki tuo mukanaan muutoksia myös metsäs­ty­sa­seiden kuljet­ta­mi­seen maastossa.

Jatkossa erillistä aseen kuljetuslupaa ei enää tarvita, mikäli siirrytään maastossa vakiintunutta kulku-uraa pitkin tieyhteyttä vailla olevalle majoi­tus­pai­kalle, majoi­tus­ra­ken­nuk­selle tai kiinteistölle.

Lupaa ei tarvita myöskään saalista noudettaessa tai elävänä pyytävää loukkua tai jalkanarua koettaessa.

Lähde: Keskustan Kärnä: Uusi metsästyslaki turvaa pohjoisen ihmisten oikeudet valtion mailla | Suomenmaa

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.