Kaikki metsäpalot eivät ole onnettomuuksia — Repovedellä poltettiin tarkoituksella kymmenen hehtaaria männikköä

Tällä viikolla Repovedellä, Valkjärven luoteispuolella paloi vajaat kymmenen hehtaaria metsää. Kyse ei kuitenkaan ollut metsäpalosta, vaan niin sanotusta ennaltamispoltosta. Sen tarkoituksena on luoda sopiva elinympäristö palaneesta puustosta riippuvaisille lajeille.

Palo sytytettiin useasta eri kohdasta. Aloitus tapahtui keskeltä korkeimmalta kukkulalta. Tuli eteni matalana rintamana monessa paikassa. Silloin tällöin liekit nousivat melko korkeallekin mutta miksikään latvapaloksi ei tilanteen annettu kehittyä ja kipinöintikin pysyi hallinnassa.

Suurella osalla polttoaluetta kasvoi 40 vuotta sitten perustettu tiheä männikkö. Puusto oli harvennettu poltolle soveliaaksi ja alueen ympärille oli hakattu leveä palokuja.

Aluetta ympäröi lisäksi paineellinen paloletku ja reunapuustoa kasteltiin koko ajan.

Poltto aloitettiin tällä kertaa alueen korkeimmalta keskiosalta, kertoo kulotuksen johtaja Rauli Perkiö Metsähallituksen luontopalveluista. Näin siksi, että poltto pysyi hallinnassa navakasta tuulesta huolimatta.

Kipinöiden lentäminen ympäristöön ja tulen nouseminen latvuksiin saatiin näin paremmin estettyä.

Paloalueen suunnalta nousi voimakasta savua mutta liekkejä ei näkynyt missään vaiheessa. Palo pysyi siis hyvin matalana ja hallinnassa koko ajan. Kuva on Repovedeltä Tolosen vuorelta

Polttoalue oli valmisteltu lähes 20 hehtaarin laajuiseksi, mutta nyt päätettiin polttaa vain puolet siitä.

Toinen puoli hoidetaan myöhemmin tänä kesänä, jos säät muuttuvat poltolle suotuisiksi, Perkiö sanoo.

Kulotus eteni pääasiassa matalana aluskasvien ja risujen palona mutta nousi aina silloin tällöin aina ylemmäs polttaen kuuset ja pienet männyt lähes kokonaan. Valtaosa puustosta paloi tyviosastaan siten, että ne joko kuolevat tai vioittuivat jonkin verran. Savunmuodostus oli voimakasta ja näkyi kauas.

Palanutta ja hiiltynyttä puuta muodostui maastoon runsaasti, ja pystyyn kuolevat puut tuottavat myöhemmin runsaasti lahopuuta.

Kaikki tämä lisää luonnon monimuotoisuutta. Palontorjunta ja valistus on nykyään tehokasta, joten metsäpalot ovat harvinaisia. Tästä syystä palolajit ovat kadonneet metsitämme lähes täydellisesti.

Kevään ja alkukesän poltot tuhoavat alueella olevien lintujen pesintöjä.

Ennallistamispoltot ovat kuitenkin suhteellisen pienialaisia ja niitä tehdään harvakseltaan, joten suurta merkitystä linnuston kannalta niillä ei ole.

Vaikka rungot syttyivät tuleen joissain paikoissa, niin ne sammuivat itsekseen myös aika nopeasti. Yöllä alkanut sade hoiti jälkisammutuksen tehokkaasti ja aamulla paikalla oli enää vain muutama savuava kanto.

Lähde: Kaikki metsäpalot eivät ole onnettomuuksia — Repovedellä poltettiin tarkoituksella kymmenen hehtaaria männikköä | Länsi-Savo

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.