Lintudirektiiviin 9. artiklan soveltaminen käytäntöön 2009/147/EC (EUR-Lex) – Merimetso

Applying derogations under Article 9 of the Birds Directive 2009/147/EC
Great cormorant

Poikkeuksen hakeminen lintudirektiiviin 2009/147 / EY 9. artiklan nojalla – Merimetso.

Tässä asiakirjassa pyritään selventämään keskeisiä käsitteitä lintudirektiivin 9. artiklan nojalla lintudirektiivin kun ne liittyvät esimerkiksi merimetsojen aiheuttamien vakavien vahinkojen estämiseen  tai kasviston ja eläimistön suojaamiseksi, sekä tarjoaa käytännön neuvoja miten toteuttaan näitä käsitteitä.

Opas on tarkoitettu avuksi 9. artiklan soveltamisessa viranomaisille sekä muille asianosaisille

Merimetson metsästys myönnetyillä poikeusluvilla euroopan unionin alueella, poikkeusluvan perusteet sekä prosenttiosuudet vuosina 2001 – 2006

Syy Metsästetyt merimetsot EU:ssa % osuus
Vakavan vahingon estäminen 167 773 71,40 %
Kasviston ja eläimistön suojeleminen 62 664 26,70 %
Tuntematon syy 4 500 1,90 %
Yhteensä 234 937

Merimetson levinneisyyskartta IUCN

Applying derogations under Article 9 of the Birds Directive 2009/147/EC

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013
ISBN 978-92-79-28416-8
doi: 10.2779/56719
© European Union, 2013

Forvaltningsplan for skarv i Danmark, 2009, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.