Luontojärjestöt: Metsästys uhkaa suojelualueita – Tutkija: Ääripäiden välilläkin on tilaa

Tutkija kaipaa enemmän keskustelua harrastusmetsästyksen roolista luonnon monimuotoisuuden säilyttäjänä.

Uudellemaalle ollaan perustamassa uusia luonnonsuojelualueita. Ympäristöministeriön mukaan luonnonsuojelualueilla eläinten tappaminen on pääsääntöisesti kielletty.

Luontojärjestöistä Luonto-Liitto, Suomen Luonnonsuojeluliitto ja WWF ovat ilmaisseet kannattavansa metsästyskieltoa.

Metsästys voidaan sallia luonnonsuojelualueilla ja kansallispuistoissa vain ekologisin perustein, muuten kannatamme metsästyksen kategorista kieltämistä, linjaa Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Leo Stranius.

Luonto-Liitto näkee metsästyksen luonnonsuojelualueilla ja kansallispuistoissa turvallisuusriskinä muille luonnossa liikkujille. ”Luonnonsuojelualueiden eläimet häiriintyvät ja uhanalaiset tai rauhoitetut eläimet joutuvat tahattomasti tapetuiksi.”

Pohjois-Suomessa metsästys on luonnonsuojelualueilla lähtökohtaisesti sallittua, jos maanomistaja sen sallii.

Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä ei näe metsästyksen kategorista kieltämistä luonnonsuojelualueilla tarkoituksenmukaisena. ”Esimerkiksi lintuvesien suojelualueilla voi ilmetä tarpeita poistaa minkkejä.”

Hölttä kuitenkin painottaa, että suojelualueverkoston pitää tarjota suojaa muiden häiriötekijöiden ohella myös metsästykseltä, erityisesti uhanalaisille ja taantuville lajeille. ”Metsästyksen sallimiseen tai kieltämiseen vaikuttavat myös muut kuin luonnonsuojelulliset syyt, kuten häiriöttömän virkistyskäytön turvaaminen.”

Suomen Metsästäjäliiton kevätliittokokous otti myös kantaa metsästyksen jatkumisen turvaamiseen luonnonsuojelualueiksi kaavailluilla yleisillä vesialueilla.

”Metsästys ei estä tai häiritse alueiden muuta käyttöä. Metsästyksen salliminen luonnonsuojelualueella olisi linjassa yleisen eurooppalaisen suojelualuemenettelyn kanssa.”

Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen suojelusuunnittelun tutkija Enrico Di Minin harmittelee, miten keskustelu metsästyksestä ja sen kieltämisestä on äärevöitynyt.

”Vaihtoehdot eivät ole vain joko tai, vaan näiden kahden ääripäänkin välillä on jotain. Keskustelussa olisi tärkeää tuoda enemmän esiin harrastusmetsästyksen rooli luonnon monimuotoisuuden säilyttäjänä, metsästyksen eettisten kysymysten rinnalla.”

Metsästysmatkailu on iso bisnes Afrikassa ja siihen käytetään vuosittain rahaa lähes 220 miljoonaa euroa.

Luontomatkailun puolesta puhutaan paljon, mutta tutkimusten mukaan sen tuottama taloudellinen hyöty on ollut Afrikassa mitätön, toteaa Di Minin.

”Luontomatkailukohteet kiinnostavat matkailijoita, kun ne sijaitsevat lähellä kaupunkeja ja lentokenttiä. Afrikassa luontomatkailijat matkustavat harvoin kohteisiin, joissa metsästäjät viihtyvät. He kaipaavat esimerkiksi korkealuokkaisia majoituksia, siinä missä metsästysmatkailijat tyytyvät vähempään.”

Di Minin korostaa, että metsästyksen on tärkeää olla laillista ja tiukasti säädeltyä. Tällöin metsästystä voidaan kohdentaa lupaehtojen avulla eri lajeihin tai eri-ikäisiin yksilöihin ja näin säädellä eläinkantoja kestävällä tavalla.

Lähde: Luontojärjestöt: Metsästys uhkaa suojelualueita – Tutkija: Ääripäiden välilläkin on tilaa – Maaseudun Tulevaisuus

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.