Hyvä metsätaloustoimien suunnittelu turvaa lintujen pesimärauhaa

Kesäaikaisissa hakkuissa ja muissa metsätalouden toimenpiteissä on tärkeää ottaa huomioon lintujen pesimäaika. Yksinkertaiset toimet auttavat turvaamaan pesimärauhaa.

Alkukesän ajan metsissä liikkuja on saanut ihastella lintujen konserttia niiden valmistautuessa pesimäpuuhiinsa. Uroslintu ilmoittaa reviirinsä omistuksesta ja houkuttelee samalla laulullaan naaraita.

Etelä-Suomessa kevät on ollut aikainen ja viime viikkoina onkin voinut selvästi huomata metsän äänimaiseman muuttuneen ja laulukuoron harventuneen, kun linnut ovat siirtyneet hautomaan munia ja hoivaamaan poikasiaan. Aikaisimmat lajit pesivät jo keväällä, mutta alkukesä on lintujen kiivainta pesimäaikaa.

Pesimäaika on tärkeää huomioida myös metsien käsittelyssä. Jokaista linnunpesää ei ole käytännössä mahdollista metsänkäsittelyn yhteydessä varoa, mutta metsänkäsittelyn ajankohdalla, toimenpiteen rajauksella ja toteutustavan valinnalla voidaan vaikuttaa pesinnän onnistumiseen ja parantaa lintujen elinolosuhteita myös pidemmällä aikavälillä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää uhanalaisten lintujen pesimärauhaan.

Hakkuut suunnataan lintujen pesimäaikaan karummille metsätyypeille, joissa lintulajien ja -yksilöiden määrä on pieni. Näin pääsääntöisesti tapahtuukin jo korjuuolosuhteiden vuoksi, sillä kuivemmilla mailla kesäaikaiset metsänhoitotoimenpiteet on helpompi toteuttaa.

Karujenkin metsien hakkuissa täytyy ottaa huomioon muun muassa uhanalaisten lajien esiintymät ja suurten petolintujen pesät.

Rantametsät, lehtipuuvaltaiset metsät ja korvet ovat lajistoltaan runsaita, joten erityisesti niiden hakkuita tulisi pesimäaikaan välttää. Lintujen elinolosuhteita turvataan esimerkiksi vesistöjen suojavyöhykkeillä, jotka erityisesti lehtipuuvaltaisina ja luonnontilaan jätettynä ovat linnustolle arvokkaita.

Lähde: Hyvä metsätaloustoimien suunnittelu turvaa lintujen pesimärauhaa – Lastuja

Mainokset
Kategoria(t): Metsänhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.