Uusia menetelmiä säätutkilla tehtävien sademittausten parantamiseen | Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitoksen koko Suomen alueen kattavilla säätutkilla saadaan selville paitsi se, missä sataa, mutta myös kuinka paljon sadetta on kertynyt.

Tuoreessa tutkimuksessa kehitetyllä menetelmällä voidaan parantaa säätutkien sademittausten laatua.

Säätutkilla voidaan tehdä sademittauksia korkealla paikka- ja aikaresoluutiolla. Tietoja saadaan keskimäärin neliökilometrin tarkkuudella, viiden minuutin välein.

Säätutkalla tehtyjen sademittausten laadunvalvonta vaatii vertailua maan pinnalla tehtyjen sademittarihavaintojen kanssa. Tuoreessa tutkimuksessa on kehitetty tähän tarkoitukseen uusia, aiempaa parempia menetelmiä.

”Tällaiselle säätutkien tuottamille sadetuotteelle on runsaasti sovelluskohteita. Sitä voidaan käyttää tulvamallinnukseen syöttämällä tietoja hydrologisille malleille, joilla voidaan arvioida tulvariskiä ja mahdollisia vakuutuskorvauksia.

Myös klimatologisissa tutkimuksissa tarvitaan pitkiä sademittausten aikasarjoja, joissa epävarmuudet tuovat tärkeää lisätietoa sadeaineiston laadusta”, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Seppo Pulkkinen.

Näiden lisäksi vanhojen aikasarjojen käytettävyyttä voidaan parantaa uutta tilastollista mallia käyttäen, sillä tutkamittauksia on arkistoitu vuodesta 1998 alkaen.

Tutkimuksessa kehitettyjen menetelmien pohjalta voidaan myös toteuttaa operatiivisia työkaluja, jotka soveltuvat tutkalla tehtävien sademittausten reaaliaikaiseen laadunvalvontaan.

Ilmatieteen laitoksen kymmenen säätutkan verkko kattaa lähes koko Suomen. Tutkien mittausvirheet voivat kuitenkin olla suuria, koska tutka mittaa sadantaa epäsuorasti ilmakehässä olevassa vaikutustilavuudessa.

Tästä johtuen tutkalla mitattujen sadantojen sovittaminen säähavaintoasemien sademittareilla tehtyjä sademittariarvoja vastaaviksi vaatii erillisen jälkikäsittelyn.

Uudella menetelmällä voidaan korjata toistuvia yli- tai aliarvioita todelliseen sademäärään nähden sekä paikallisia satunnaisvirheitä. Kehitetty menetelmä perustuu tilastollisten monimuuttuja- ja Kriging-menetelmien käyttöön.

Uusi tilastollinen menetelmä antaa myös epävarmuusarvioita

Tutkalla tehtävissä sademittausten virheet ja epävarmuudet johtuvat monesta tekijästä.

Tutkimuksessa saatiin tarkat tilastolliset arviot sille, kuinka epävarmuudet kasvavat etäisyyden kasvaessa säätutkasta ja miten tutkamittausten luotettavuus heikkenee mentäessä kohti voimakkaampia sateita.

Lähde: Uusia menetelmiä säätutkilla tehtävien sademittausten parantamiseen – Tutkimustoiminta – Ilmatieteen laitos

Mainokset
Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.