Metsäteollisuus muiden lompakolla

Metsänomistajat halutaan pakottaa myymään puuta. Keskustelu metsistä, niiden hyödyntämisestä tai hyödyntämättä jättämisestä, on saanut uutta pontta muun muassa ilmasto- ja energiakysymyksistä sekä valtiovallan biotalousstrategiasta.

Mielipiteitä siitä, mitä Suomen metsissä pitäisi tehdä, löytyy joka lähtöön. Luonnonsuojelijoiden mielestä hakkuita ei ole mahdollista lisätä, koska luonnon monimuotoisuus kärsii. Tukea suojelijat ovat mielipiteelleen hakeneet myös niiltä, joiden mukaan lisähakkuut vähentävät metsien hiilensidontakykyä. Tällaista viestiä viedään Suomesta myös EU:n suuntaan.

Metsäyhtiöiden mukaan hakkuita voidaan lisätä, mutta vain sen verran kuin mielipiteen esittäjän oman yhtiön investoinnit edellyttävät. Puuta ei myöskään saisi käyttää energiantuotannossa, ei ainakaan sähköntuotannossa. Erityisen suurta huolta metsäteollisuus on kantanut siitä, ettei puuta saada metsistä liikkeelle.

Puukauppaa vauhdittaakseen Metsäteollisuus ry on vuosien varrella esittänyt erilaisia keinoja. Keinovalikoimissa on ollut muun muassa kiinteistöveron ulottaminen metsiin, metsätilamaksu, ennakkovero ja suojeluvähennys tai -korvaus. Tukea esityksilleen teollisuus on saanut luonnonsuojelujärjestöjen lisäksi muun muassa SAK:lta ja joiltakin poliitikoilta.

Helsingin pormestariksi pyrkivä Jan Vapaavuori (kok.) esitti elinkeinoministerinä vuonna 2013 Metsäteollisuus ry:n tilaisuudessa metsätilamaksua.

Vuosi sitten Metsäteollisuus ehdotti vapaaehtoista mallia metsien suojeluun. Ehdotuksen mukaan vapaaehtoisesti metsiään suojellut metsänomistaja saisi suojelukorvauksen puuta myydessään verovähennysten muodossa.

Luonnonsuojeluliitto oli samoilla linjoilla, mutta sen mielestä talousmetsiin voitaisiin määrätä kymmenen prosentin suojeluvero, jos metsän pinta-alasta on suojeltu vähemmän kuin kymmenen prosenttia.

Yhteistä esityksille on, että maksajan paikka on varattu ensisijaisesti metsänomistajille. Raippaveroilla haluttaisiin pakottaa metsänomistajat myymään puuta ja lisäämään suojelua. Porkkanana on esitetty, että osan raippaveroista voisi saada takaisin puun myynnin yhteydessä.

Metsäteollisuus ry:n metsäasiantuntija Jim Antturi uudisti Metsäteollisuuden suojelukorvausesityksen esittämällä suojeluvähennystä (MT 10.3.). Antturi perustelee esitystä sillä, että on olemassa selkeä tarve vauhdittaa samanaikaisesti puukauppaa ja metsien suojelua.

Antturin esityksessä metsiään vapaaehtoisesti suojeleva saisi korvausta suojelemastaan metsästä puunmyynnin yhteydessä. Verovähennys voisi Antturin mielestä olla Metso-ohjelman mukaisen suojelukorvauksen suuruinen.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola ei suoraan tyrmää Metsäteollisuuden esitystä. Hänen mukaansa MTK on Metsäteollisuuden kanssa samaan mieltä, että Metso-ohjelman rahoitusta pitää vahvistaa. Tiirola kuitenkin näkisi mielellään metsien monimuotoisuustalkoissa muitakin maksumiehiä kuin metsänomistajat ja valtion.

Tiirola muistuttaa, että MTK on esittänyt avointa Metso-rahastoa, johon sijoittamalla muut kansalaiset, järjestöt ja yritykset voisivat olla mukana metsien monimuotoisuutta turvaamassa.

Metsäteollisuuden esitykset puukaupan vauhdittamiseksi erilaisilla metsänomistajiin kohdistuvilla raippaveroilla ovat outoja.
Onko puukaupassa suuria ongelmia?
Joutuuko teollisuus kilpailemaan ankarasti esimerkiksi kuitupuupinoista?

Kumpi on valtakunnallisesti suurempi ongelma, puun vähäinen tarjonta vai kysyntä?
Onko puun kantohinta kehittynyt muita kustannuksia nopeammin?

Suomi on valinnut biotalouden yhdeksi tärkeimmistä tulevaisuuden aloista.

Sen sijaan, että Metsäteollisuus keksii aktiivisesti, miten metsänomistajia voisi verottaa, pitäisi keskittyä siihen, miten yhteistyötä voisi parantaa.

Metsäteollisuus ja metsänomistajat ovat toistensa tärkeimmät kumppanit.

Lähde: Metsäteollisuus muiden lompakolla – Maaseudun Tulevaisuus

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.