Lintujen pesimärauha alkaa 15.4.

Lintuvedet 15.4. – 15.7.

Lintuvesillä tulisi välttää toimenpiteitä ja häiriötä 15.4. – 15.7. Kurjen, kaulushaikaran ja joutsenen pesimäalueilla häiriötä tulisi välttää 31.8. saakka.

Lintujärviin kuuluu reheviä ja matalia pikkujärviä, jokia ja lahtia. Valtakunnallisesti vaarantuneita lintuvesien lajeja ovat mm. heinätavi, jouhisorsa, punasotka, tukkasotka, keltavästäräkki ja rastaskerttunen. Pesimärauhan huomioiminen on tärkeää erityisesti vesistöjä ruopattaessa, vesikasvillisuutta niitettäessä, rantarakentamisessa, rantapuustoa ja –pensaikkoa raivattaessa ja vesillä liikuttaessa

Lintuluodot 15.4.-31.7.

Häirintää tulisi välttää lintuluodoilla 15.4.-31.7.
Avoimet ja vähäpuustoiset luodot ovat usein linnustollisesti arvokkaita. Lintuluotojen tyypillisiä lajeja ovat mm. selkälokki, kalalokki, naurulokki ja kalatiira. Selkälokki on valtakunnallisesti vaarantunut ja naurulokki silmälläpidettävä laji.

Pesimärauhan turvaamiseksi maihinnousua ja leiriytymistä tulee välttää lintuluodoilla pesimäaikana.

Veneiltäessä kannattaa pitää riittävää suojaetäisyyttä sekä välttää ison aallokon syntymistä ja turhaa melua.

Kaakkurin ja kuikan pesimäalueet 15.4.- 31.8.

Toimenpiteitä ja häirintää tulisi välttää 15.4.- 31.8.
Kuikka on erityisesti karujen ja kirkasvetisten järvien paikkauskollinen laji. Valtakunnallisesti silmälläpidettävä kaakkuri pesii nevarantaisilla metsälammilla ja suoallikoilla.

Kaakkuri

Kaakkuri

Kaakkuri ja kuikka ovat erityisen herkkiä häiriöille haudontavaiheessa. Muninta tapahtuu yleensä toukokuussa ja haudontavaihe kestää noin kuukauden. Kuikan poikaset saavuttavat lentokyvyn 67-70 vuorokaudessa ja kaakkurin poikaset 40-48 vuorokaudessa.

Kaakkurin ja kuikan pesimärauhan huomioiminen on tärkeää erityisesti rantarakentamisessa ja alueella liikuttaessa esimerkiksi veneilyn, kalastuksen tai retkeilyn yhteydessä.

Metsät 15.4.-31.7.

Toimenpiteitä tulisi välttää lintujen tärkeimpään pesimäaikaan 15.4.-31.7.
Metsät ovat uhanalaisten lintulajien toiseksi tärkein elinympäristö.

Teeren_PesäMetsälinnuista on valtakunnallisesti erittäin uhanalainen valkoselkätikka ja silmälläpidettäviä mm. metso, kuukkeli, käenpiika ja sirittäjä.
Metsälintujen pesimärauhan turvaaminen olisi hyvä huomioida mm. hakkuissa, metsäautoteitä rakentaessa, metsäojituksissa ja maa-ainesten otossa.

Petolintujen pesäpaikat 15.2.-31.8.

Petolintujen pesäpaikoilla tulisi välttää toimenpiteitä ja
häiriötä lajista riippuen 15.2.-31.8. välisenä aikana.

Rauhoittamattomat linnut

Rauhoittamattomia lintulajeja Suomessa ovat harmaalokki, merilokki, kesykyyhky, räkättirastas, varis ja harakka, jonka pesimäaikainen suoja alkoi koko maassa jo huhtikuun alkupuolella.

Pesimäaikana kaikkien lintulajien häirintä ja tappaminen on kielletty ilman poikkeuslupaa, muistuttaa lintuharrastajajärjestö Birdlife Suomi.

Lintujen pesimärauha turvaaminen

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.