Jakten på våra laglydiga vapenägare | SvD

I går röstade Europaparlamentet igenom ett nytt vapendirektiv. Processen fram till omröstningen har kantats av felaktigheter, överdrifter och rena lögner. Allt för att europeiska politiker, och även svenska, ska kunna säga att de gör något mot terrorism och grov brottslighet.

De få svenska tjänstemän som hanterat ärendet har agerat som aktivister mot riksdagens uttalade vilja. Och hittills har de kommit undan med det. Hade det handlat om en fråga som drabbade fler hade detta hamnat högst upp på dagordningen.

Men jägare och sportskyttar, som i och för sig är en halv miljon tillsammans i Sverige, är uppenbarligen ingen prioriterad väljargrupp.

När EU-kommissionen i november 2015 föreslog ett reviderat vapendirektiv presenterades det som ”en direkt konsekvens av terroristdåden i Paris” och som något som skulle hjälpa till att stoppa framtida terrordåd.

Men terrorister ansöker inte om vapenlicens.

De vill inte förekomma i några register. Alla tillgängliga studier visar att legala vapen inte används i terrorbrott eller ens i annan brottslighet. Den lagändring man presenterat som ett led i kampen mot terrorismen drabbar i stället laglydiga jägare och sportskyttar.

Forskaren Björn Hagelin undersökte samtliga vapen som påträffats i samband med grov brottslighet mellan 2000 och 2010. Han fann att endast två per år hade civilt legalt ursprung (Hagelin 2012). Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har konstaterat att legala vapen är väldigt sällsynta i brottsliga sammanhang.

De vapen som används vid mord, dråp och bankrån kommer i främsta hand från Östeuropa. Dessa vapen, både pistoler och automatvapen, är alltså inte legala utan insmugglade, företrädesvis från Balkan. Vapendirektivet kommer inte åt dem. Det kommer varken åt terrorister eller grovt kriminella.

En terrorist? Nej, Pia Clerté är svensk mästare i Dynamiskt Sportskytte. Det nya vapendirektivet hotar hennes sport helt i onödan. Foto: Erik Bjälkvall

Så till tjänstemännen som agerat aktivister. 2013 föreslog en statlig utredning långtgående inskränkningar på vapenområdet – bland annat förslag på medicinska tester, licens på magasin och begränsning för halvautomatiska gevär till sex skott.

Förslagen mötte sådan kritik – från alla partier, inklusive socialdemokraterna – att de flesta av dem aldrig lades fram för riksdagen. När EU-kommissionen skulle ta fram ett nytt vapendirektiv drev dock Sverige dessa förslag som alltså gick på tvärs med riksdagens uttryckta vilja. Detta framgår av protokoll som Morgan Johansson först lyckades få sekretessbelagda, men som Kammarrätten beslutat att offentliggöra.

Den svenska tjänsteman som agerat experthjälp åt kommissionen arbetar tillsammans med Peter Thorsell, som är Polismyndigheten ansvarige för vapenfrågor. Han var även medlem i den nedröstade utredningen från 2013. Thorsell blev i sin tur utsedd på direkt inrådan av sin före detta kollega vid Dalapolisen, Nils Hänninger, numera jurist på Justitiedepartementet, att agera Sveriges expert vid diskussionerna med Kommissionen.

Att Thorsell fått en expertroll är mer än märkligt då hans uppfattning inte delas av några andra, varken forskare eller civila eller militära experter på vapenteknik. Hänninger var för övrigt remissansvarig, och mottog 90 remisser varav endast två tillstyrkte direktivet. Det enda odelat positiva remissvaret kom från Polisen och var signerat av Peter Thorsell. Rundgång?

Bland vapenägare i Sverige är Thorsell ett känt namn. Han har länge velat begränsa tillgången av vapen för laglydiga medborgare, enligt de debattartiklar han har skrivit.

Han har även farit med osanning inför Förvaltningsrätten i ett licensärende, för att de lättare skulle kunna stödja myndighetens avslagsbeslut. I samma ärende hänvisade han till EU-förslag som ännu inte gällde.

När Thorsell blev offentligt kritiserad av en jägare som sökte licens för ett jaktvapen, tog han personligen över ärendet och tog beslut om ett avslag. En annan tjänsteman på samma enhet som Thorsell klippte bort relevanta delar ur Naturvårdsverkets föreskriftstext för att lättare kunna ge avslag i ett annat licensärende.

Lähde: Jakten på våra laglydiga vapenägare | Ivar Arpi | SvD

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.