MMM – Pienpedot

Riistaeläinlajeihin kuuluvia pienpetoja ovat koiraeläimet kettu ja supikoira sekä näätäeläimet mäyrä, kärppä, hilleri, saukko, näätä ja minkki.

Useimmat pienpedot ovat olleet aikaisemmin arvokasta ja tavoiteltua turkisriistaa. Nykyään pienpetoja pyydetään lähinnä riistanhoidollisena toimenpiteenä.

Supikoira ja minkki ovat vierasperäisiä lajeja, joiden saalistukseen alkuperäinen eläimistömme on vasta sopeutumassa. Riistaeläinkantoihin vaikuttavat monet asiat, joista petojen saalistus on yksi tekijä.

Uudet pedot lisäävät petojen kokonaismäärää ja näin saaliseläinten kuolleisuuden kasvua.

Huolellisesti suunnitellulla pienpetopyynnillä on mahdollista parantaa vesilintujen, metsäkanalintujen ja monien rauhoitettujenkin lintulajien pesimätulosta.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen keräämien saalistilastojen perusteella supikoirakanta on kasvanut Suomessa voimakkaasti 2000-luvun aikana. Samaan aikaan kettukannassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia ja mäyräkanta on kasvanut hieman.

MMM – Pienpedot.

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.