Ta inte ifrån mig mitt halvautomatgevär | Debatt | Expressen

EU-kommissionens förslag, som förbjuder civilt innehav av halvautomater, har inte någon inverkan på terrorism, utan drabbar laglydiga vapenägare.

Jag har precis fått min första vapenlicens, på ett halvautomatiskt sportskyttegevär av modell AR15, och är förstås mycket stolt och nöjd över detta.

Stolt över att bli betrodd med en vapenlicens av svenska staten, och nöjd då jag, efter att ha vunnit SM i Dynamiskt Gevär i somras nu ligger i träning inför VM som äger rum i Ryssland i juni 2017.

Glädjen grumlas dock över beskedet hur diskussionerna går runt vapendirektivet i EU, eftersom min sport kommer att försvinna och mina vapen riskerar förbjudas om direktivet röstas igenom. Då dynamiskt sportskytte är en passion för mig, är jag både bestört och arg över hur processen gått till eftersom all forskning tydligt visar att legala vapen inte är ett samhällsproblem.

LÄS MER: Misstänkta för grovt vapenbrott ska häktas automatiskt

När EU-kommissionen presenterade sitt förslag till reviderat vapendirektiv i november 2015, så användes de precis utförda terroristdåden i Paris som ett skäl till att det inte gick att vänta på en konsekvensanalys. EU-kommissionens förslag, som bland annat innehöll en paragraf som förbjuder civilt innehav av halvautomater, blev starkt kritiserat för sina långtgående förbud, av såväl rådet (de 28 inrikesministrarna) som av EU-parlamentet. Direktivet kommer innebära allvarliga konsekvenser för sportskyttar samt för jägare och samlare.

Det påstods att detta direktiv skulle bekämpa terrorism, och självklart så instämmer alla i att det är ett mycket viktigt mål. Vid närmare granskning, inser alla att detta inte alls skulle ha någon inverkan på terrorism, utan endast drabbar laglydiga vapenägare.

Direktivet har sedan följt den sedvanliga processen i EU, där både rådet och parlamentet kommit fram till varsin egen version av texten. Dessa tre texter har diskuterat och jämkats i en trepartsdiskussion och en kompromiss ligger nu på bordet.

Idag den 20 december 2016 godkändes den kompromissen av Coreper, det som återstår är att parlamentet och rådet skall rösta. Avsaknaden av konsekvensanalys gör att ingen med säkerhet vet hur pass allvarliga konsekvenserna av lagstiftningen kommer att bli.

Direktivet har sedan följt den sedvanliga processen i EU, där både rådet och parlamentet kommit fram till var sin version av texten. Dessa tre tex

Man inser hur dumt formulerat förslaget är när en laglydig vapenägare med licens förbjuds att inneha ”stora” magasin medan en misstänkt terrorist lagligt kan inneha hur många stora magasin som helst (förutsatt att han inte har en vapenlicens).

LÄS MER: Ge polisen tillgång till alternativa vapen

Vapendirektivet kritiseras av den svenske forskaren Erik Lakomaa som rapporterat om stölder av legala skjutvapen och deras användning i illegala sammanhang.

Han påpekar att eftersom det handlar om ett sådant litet antal, kommer vapendirektivet inte ha någon effekt eftersom det riktar in sig på laglydiga vapenägare i stället för det reella problemet, som är insmugglade vapen från Balkan.

Lakomaa menar på att om forskningen från Sverige extrapolerades till EU, skulle endast fem brott om året kunna undvikas i hela EU om vapendirektivet gick igenom. Detta ska vi sätta i perspektiv till att EU har 508 miljoner invånare. Denna forskning har ignorerats av kommissionen.

Alla inblandade i debatten, från europaparlamentariker till samlare, reservister, sportskyttar och forskare är överens om att vapendirektivet, som grovt missar sitt syfte, är en katastrof och att EU i stället borde lägga krut på illegala vapen.

Den framarbetade kompromissen innehåller ingenting som påverkar inflödet av illegala vapen och ingen kan svara på vad syftet med direktivet egentligen är.

I texten så är alla förbuden tvingande för medlemsstaterna, medan de möjliga undantagen är frivilliga, vilket betyder att i stort sett lämnar EU dörren öppen för medlemsstaterna att genomföra ett totalförbud trots allt.

Så även om du inte är intresserad av sportskytte, jakt eller vapen, bortse från sakfrågan och fråga dig själv om EU:s beteende är demokratiskt? Och fundera även en stund på att om de behandlar den här frågan på detta sätt, hur gör de då inte med andra frågor som berör just dig?

Jag uppmanar alla våra 20 svenska europaparlamentariker att rösta nej till vapendirektivet då det endast drabbar laglydiga vapenägare på helt oacceptabla grunder.

Det är även dags för Anders Ygeman att ta sitt ansvar inför de svenska sportskyttarna och jägarna och rösta ned vapendirektivet i rådet! Rikta sedan in era ansträngningar på att bekämpa de illegala vapnen som cirkulerar i samhället!

Lähde: Ta inte ifrån mig mitt halvautomatgevär | Debatt | Expressen

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.