Suden kannanhoidollista metsästystä jatketaan muutoksilla lupien myöntämisessä

Maa- ja metsätalousministeriö on arvioinut suden kannanhoidollisen metsästyksen onnistumista ja jatkamista.

Arvioinnin johtopäätöksenä on, että vaikka tavoitteet susisaaliin rakenteen ja susien kokonaispoistuman suhteen eivät kahden vuoden kokeiluaikana täysin toteutuneet, metsästystä tulisi jatkaa eri tavoin säädeltynä.

Talvella 2015 kokeilun mukaisessa metsästyksessä saaliiksi saatiin yhteensä 17 sutta, joista kolme oli laumojen alfayksilöitä.

Kun huomioidaan erityisen merkittävien vahinkojen ehkäisemiseksi myönnetyt luvat, poliisin määräyksellä tapetut sudet ja muutoin tietoon tulleet kuolleet sudet, kokonaispoistuma oli 42 sutta.

Talvella 2016 kokeilun mukaisessa metsästyksessä saaliiksi saatiin yhteensä 43 sutta, joista 20 oli laumojen alfayksilöitä. Kokonaispoistuma oli yhteensä 78 sutta.

Jatkossa maa- ja metsätalousministeriön tulisi vuosittain vahvistaa suurin sallittu kokonaissaalismäärä, jonka täytyttyä Suomen riistakeskus ei voisi poikkeuslupia enää myöntää. Saalismäärässä otettaisiin huomioon myös poliisin määräyksellä tapetut sudet.

Poikkeusluvat myönnettäisiin toisen metsästyslain kohdan perusteella kuin kokeilussa, jotta poikkeusluvat voisivat tulla voimaan välittömästi.

Tästä olisi se hyöty, että Suomen riistakeskus voisi myöntää lupia porrastetusti ja ottaa toisaalta huomioon lumisena aikana susilauman käyttäytymisen ja lauman yksilöiden määrän ja toisaalta seurata alfanaaraiden päätymistä saaliiksi.

Suomen susikannan hoitosuunnitelmalla pyritään sovittamaan yhteen suden ja sudensuojelun tarpeet sekä susireviireillä asuvien ja toimivien kansalaisten tarpeet.

Hoitosuunnitelman laadinnan taustalla oli yhtäältä susikannan heikko tila ja toisaalta voimakas kritiikki hallinnon toimenpiteisiin. Hoitosuunnitelmassa asetettiin suden metsästystä koskevia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vahvistaa paikallisten asukkaiden turvallisuudentunnetta ja vaikutusmahdollisuuksia omaan elinympäristöönsä.

Näin pyritään lisäämään susikannan hyväksyttävyyttä nimenomaan paikallisten susireviirillä asuvien ihmisten keskuudessa ja vähentämään salametsästyksen hyväksyntää.

Lähde: Suden kannanhoidollista metsästystä jatketaan muutoksilla lupien myöntämisessä

Tallenna

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.