Ändrad jaktlag kan förbjuda utfodring | Svensk Jakt

Jaktlagen kan ändras för att förbjuda eller villkora utfodring av främst vildsvin och hjort. I samma proposition föreslår regeringen snabbare domstolshandläggning av jakt på varg, björn, järv, lo och kungsörn.

När det gäller jakt på stora rovdjur är det ett fall framåt som vi ser försiktigt positivt på, men i frågan om utfodring av vilt har regeringen lagt ett förslag på helt felaktiga grunder, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent i Svenska Jägareförbundet.

Utfodringen av främst vildsvin och hjort har enligt regeringen blivit vanligare och förekommer året runt. Det har lett till växande viltpopulationer och leder i förlängningen till ökade skador inom jord- och skogsbruket. Stora viltstammar bidrar också till fler trafikolyckor. Antalet trafikolyckor i Sverige där vildsvin var inblandade uppgick under 2015 till 4200.

Vi kan med detta tillägg i jaktlagen reglera omfattningen av de skador som viltet orsakar på jordbruket och skogsbruket och begränsa antalet trafikolyckor där vilt är inblandat, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Propositionen överlämnas till riksdagen i nästa vecka. Ansvaret för tillsyn kommer enligt det nya regelverket att ligga på länsstyrelserna.

Snabbare domstolsbeslut

När det gäller jakt på våra stora rovdjur vill regeringen öka tempot i domstolarnas handläggning. Ett krav på skyndsamhet kan ha en viktig funktion för att påskynda handläggningen.

Från LRF välkomnar man i ett pressmeddelande regeringens förslag.

Propositionen är en framgång för oss. LRF har sedan länge ett stämmobeslut om att arbeta för regler kring detta och nu äntligen händer det något. Förslaget visar att regeringen förstår att utfodring är ett problem och det är välkommet ur LRFs perspektiv, säger Sven-Erik Hammar, LRF:s vice förbundsordförande.

Svenska Jägareförbundet kritiskt

Daniel Ligné är kritisk till förslaget.

Regeringen hävdar att utfodringen ökar, men det finns det inget stöd för. Istället används utfodring allt mer för att styra viltet bort från känsliga områden och här har förstås markägarna idag alla möjligheter att styra utfodringen i sina arrendekontrakt.

Äganderätten som LRF annars brukar försvara ger markägarna den möjligheten, och det förvånar mig att LRF inte vill försvara den rätten för att istället lägga ansvar och beslut hos länsstyrelsen.

Förslagen i propositionen kan även påverka stödutfodring av rådjur och älg, viltåkrar, saltsten och fågelbord.

Jag är inte avundsjuk på handläggarna på våra länsstyrelser som ska dra gränser och fatta beslut, säger Daniel Ligné.

Ändringen i jaktlagen föreslås träda i kraft den 1 december i år.

Lähde: Ändrad jaktlag kan förbjuda utfodring – Svensk Jakt

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.