Tuhohyönteisten kehitys ja lämpösumma | Metsäntutkimuslaitos  Metinfo

Lämpösumman käyttö tuholaisten yksilönkehityksen arvioinnissa

Lämpötila vaikuttaa yksilönkehityksen nopeuteen, lisäksi siihen vaikuttavat mm. kosteus, ravinnon määrä ja laatu. Lämmön vaikutus kasaantuu ajan kuluessa ja sen arvioimiseksi on otettu käyttöön lämpösumma. Lämpösummia voidaan käyttää arvioimaan biologisten tapahtumien ajoittumista (alkamista, kehittymistä, loppumista).

Lämpösumma lasketaan summaamalla yhteen päivittäisten keskilämpötilojen kynnysarvon ylittävä osa. Kynnysarvona käytetään kullekin eliölle ominaista minimikehityslämpötilaa – kun se ylitetään, eliö saa riittävästi lämpöä kehittyäkseen.

Hyönteislajien eri kehitysvaiheilla on usein niille ominainen kynnysarvo, lisäksi voi olla optimilämpötila, jolloin kehitys on kaikkein nopeinta ja toisaalta liian korkeitakin lämpötiloja voi esiintyä, jolloin kehitys hidastuu ja lopulta lämpötilan kohotessa seuraa kuolema. Kasvimaailmassa kynnysarvona käytetään yleisesti +5°C.

Esimerkki: kun vuorokauden keskilämpötilan on +12° C, lämpösumma kasvaa tuona päivänä seitsemällä vuorokausiasteella (7 °Cvrk) (kynnysarvo +5° C).

Yksinkertaisimmillaan käytetään Ilmatieteenlaitoksen sääasemien havaintoihin perustuvaa lämpösummaa (°Cvrk) kynnysarvona +5°C, tällöin saadaan nopeasti ajantasaisia kehitysarvioita. Kasvukauden päätyttyä voidaan laskea tarkempia alueellisia arvioita esim. interpoloimalla lämpötila-arviot 10x10km ruutuihin.

Monimutkaisemmissa malleissa otetaan huomioon eri kehitysvaiheiden kynnys- ja optimiarvot sekä tarkempia säätietoja, kuten sadanta ja kosteus. Paikallista tarkkuutta voidaan lisätä käyttämällä paikallisia mittaustietoja sääasemien mittausten sijaan.

Ylhäällä olevasta pudotusvalikosta pääset tarkastelemaan karttaa, jossa näkyy valitun lajin tilanne verrattuna tiettyyn lämpösummaan (tällä sivulla lämpösummakertymä eilen) ja ennuste koska annettu lämpösummaraja saavutetaan. Ennusteessa käytetään Ilmatieteenlaitoksen 10 vuorokauden sääennustetta.

Lähde: Metsäntutkimuslaitos Metinfo – Metsien terveys

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.