Under vintern bygger björnen muskler | Svensk Jakt

Genom sin förmåga att spjälka kväve, kan björnen till och med öka på sin muskelmassa under den halvårsånga vinterömnen.

Förklaringen är att björnkroppen under vintersömnen ar ett slutet system. Det är bara vid utandningen som björnen förlorar litet vatten.

Den förlusten ersätts dock av det vatten som frigörs när björnen förbränner sitt depåfett.

Björnen går i ide med enorma fettlager under skinnet, 30–35 procent av björnens totala vikt kan bestå av fett. Under vistelsen i idet förbrukar den 250–400 gram fett per dygn.

Björnen urinerar inte under sin vintersömn. Om den gjorde det skulle den få svårt med vätskebalansen, eftersom den varken dricker eller äter snö.

Blir inte törstig
En människa i samma situation skulle snart dö av urinförgiftning. Det händer inte björnen. Hos björnen cirkulerar istället de skadliga kväveföreningarna tillbaks från njurarna och urinblåsan till blodomloppet och tarmarna, där de bryts ner av bakterier.
På samma sätt cirkulerar det vatten som uppstår vid fettförbränningen tillbaks till blodomloppet. Därför bildas ingen urin. Inte heller blir björnen törstig.
Efter bakterienedbrytningen i tarmarna fortsätter kvävet, nu i form av ammoniak, till levern. Där binds det vid den glycerolalkohol som uppstår vid fettförbränningen och här bildas aminosyror.

Somliga av dessa används vid uppbyggnad av protein medan andra kan fungera som utgångsmaterial för socker (glukos), som behövs för att det centrala nervsystemet ska fungera.

Processen är så effektiv och noggrant reglerad att urinhalten i björnens blod under vintern bara är hälften så hög som under sommaren. Däremot är halten av aminosyror klart högre på vintern.

Spjälka skadligt kväve
Trots att björnen inte äter under vintersömnen är den alltså ändå kapabel att producera de aminosyror och det socker den behöver. Detta tack vare sin förmåga att kunna spjälka det skadliga kvävet.

Det är förklaringen till varför björnen inte bara behåller utan till och med kan öka på sin muskelmassa under vintern.

När den lämnar idet på våren är den i så god muskelform att den till och med kan gå ut och döda en vuxen älg!

En människa som legat orörlig under lika lång tid, skulle knappt ha några muskler kvar.

Lähde: Under vintern bygger björnen muskler – Svensk Jakt

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.