Vaarallinen sulfidisavi uhkaa tappaa uhanalaisen purotaimen­kannan, jollaista ei missään ole muualla

Alueen maaperässä on sulfidisavea, joka hapettuessaan pilaa vedet ja tappaa kalat. Se olisi pienelle Saarasjärvenojalle kohtalokasta, sillä purossa elää alkuperäinen purotaimenkanta, jollaista ei ole missään muualla.

Äärimmäisen uhanalaisen purotaimenen elinympäristö on tehotarkkailussa Haminan ja Vaalimaan välisellä E18-moottoritietyömaalla Virolahdella.

Alueen maaperässä on sulfidisavea, joka hapettuessaan pilaa vedet ja tappaa kalat.

Se olisi pienelle Saarasjärvenojalle kohtalokasta, sillä purossa elää alkuperäinen purotaimenkanta, jollaista ei ole missään muualla.

Ympäristöviranomaiset ovat huolissaan taimenen kohtalosta, sillä jos vesi pääsee happamoitumaan, arvokas kalakanta voi tuhoutua kokonaan.

Läpi vuoden purossa merestä erillään elävän purotaimenen turvaamiseksi onkin työmaalla tehty varotoimia.

Hyvärisen mukaan henkilökunnalle on laadittu ohjeistus sulfidisaven käsittelystä. ”Kun yhdistetään taimenet ja sulfidisavi, on selvä, ettei metsässä voi ryskätä miten tahansa. Emme saa vaarantaa veden laatua”, Hyvärinen sanoo.

Tammukkapuron ympäristöön on rakennettu laskeutus- ja neutralointialtaat, joiden avulla pyritään varmistamaan, ettei puro pilaannu. Tämä on vaarana, sillä rikkipitoinen savi muuttuu kuivuessaan happamaksi sulfaattimaaksi ja muodostaa rikkihappoa, joka syövyttää maaperästä metalleja.

Happamuus ja metallit puolestaan voivat aiheuttaa laajoja tuhoja kuten kalojen massakuolemia ja täysin elottomia jokia.

Eliöstö ja kalat alkavat kärsiä, kun happamuudesta kertova veden pH laskee alle 5,5:n.

Sulfidisavi puolestaan voi laskea pH:n jopa alle 3:een. Moottoritietyömaan vesissä pH on ollut yleisesti alle 5, pahimmillaan 3,5 eli varsin hapanta.

Haminan ja Vaalimaan välinen moottoritie on viimeinen osuus E18-tieyhteyttä, joka yhdistää Pohjoismaiden pääkaupungit toisiinsa sekä Keski-Eurooppaan ja Venäjälle.

Alajuoksulla on kynnys, jonka yli merestä tulevat kalat eivät pääse nousemaan.
Purossa olevat taimenet ovat saaneet kehittyä omaksi kannakseen, joka elää läpi elämänsä purossa.

Kannan häviäminen olisi Raunion mukaan korvaamatonta, sillä uutta ei enää saataisi tilalle. ”Jos happamia valumavesiä pääsee liikkeelle, on olemassa riski, että taimenille käy huonosti”, Raunio sanoo.

Kaakkois-Suomen ely-keskuksen hydrobiologin Markus Tapanisen mukaan riski on todellinen. ”Siellä on jo ollut luonnontilaan verrattuna merkittäviä samentumia. Jo altaiden kaivaminen aiheuttaa savipitoisen veden valumia”, Tapaninen sanoo.

Alkuperäisiä taimenkantoja Kaakkois-Suomessa ei enää juuri ole, sillä perkaukset ja padot ovat tuhonneet lähes kaikki.

Lähde: Vaarallinen savi uhkaa tappaa uhanalaisen purotaimen­kannan, jollaista ei missään ole muualla – Liikenne – Kotimaa – Helsingin Sanomat

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.